Volatility

Поняття волатильності: Що це таке і як воно впливає на ваші інвестиції

В статті ви зможете знайти інформацію про різні типи волатильності та формули їх розрахунку.
30 Березня 2023

Якщо ви прагнете побудувати успішну інвестиційну стратегію, розуміння волатильності є ключовим. У цій статті розглядаються різні типи волатильності та пропонуються поради щодо управління ризиками та максимізації прибутків 

Як волатильність впливає на ваші інвестиції: Поради щодо управління ризиками

Ви напевне чули про такий термін як "волатильність" у світі інвестування, але що саме воно означає? Волатильність (Volatility) - це термін, який зазвичай використовується у фінансах та інвестиціях для опису ступеня зміни або коливання ціни або вартості фінансового інструменту, такого як акції, облігації або валюта.

На фінансових ринках, волатильність це синонім нестабільності, турбулентності, флуктуації і коливання цін або активів, які можуть бути непередбачуваними і сильно варіюватися залежно від ряду факторів. Тому, розуміння волатильності є важливим для інвесторів, трейдерів та фінансових спеціалістів для прийняття обґрунтованих рішень та ефективного управління ризиками.

У цій статті ми детальніше розглянемо, що означає волатильність, різні типи волатильності та як вона впливає на інвестиції. Ми також дослідимо різницю між передбачуваною та історичною волатильністю, і як управляти ризиками та перевагами, пов'язаними з волатильністю.

Що таке волатильність?

Волатильність (Volatility) - це ступінь зміни ціни або вартості фінансового інструменту протягом певного періоду. Високо волатильний інструмент може мати значні та раптові коливання ціни, тоді як низько волатильний інструмент матиме більш поступові зміни в ціні.

Волатильність можна виміряти за допомогою статистичних інструментів, таких як стандартне відхилення, щоб кількісно оцінити ступінь варіації. Як правило, вища волатильність означає вищий ризик, але вона також може запропонувати потенціал для більшої прибутковості.

Однією з поширених формул для вимірювання волатильності є стандартне відхилення, яке обчислює ступінь варіації в наборі даних. Формула для розрахунку стандартного відхилення виглядає так:

σ = √(Σ(x - μ)^2 / N)

Де:             
σ - середньоквадратичне відхилення             
Σ - сума             
x - кожна точка даних у наборі             
μ - середнє значення набору даних             
N - загальна кількість точок даних у наборі

Наприклад, якщо інвестор аналізує щоденні ціни закриття акцій за останні 30 днів, він може використати цю формулу для розрахунку стандартного відхилення прибутковості акцій за цей період. Вище середньоквадратичне відхилення вказує на те, що акція зазнала більших цінових коливань, або волатильності, за цей час.

Типи волатильності

Волатильність можна класифікувати на різні типи залежно від причин та наслідків, що лежать в її основі. Ось найпоширеніші типи:

 1. Історична волатильність (Historical volatility) - цей тип волатильності розраховується на основі минулих показників активу або інвестиції.
 2. Передбачувана волатильність (Implied volatility) - цей тип волатильності розраховується на основі очікувань ринку щодо майбутньої волатильності.
 3. Надлишкова волатильність (Surplus Volatility) - це неочікувана і раптова зміна ціни або вартості фінансового інструменту, що виходить за межі очікуваного ринком. Надлишкова волатильність може бути спричинена такими подіями, як економічні шоки, стихійні лиха або політичні потрясіння.
 4. Волатильність цін (Price Volatility) - це ступінь коливання ціни фінансового інструменту протягом певного періоду.
 5. Волатильність валютного курсу (Exchange Rate Volatility) - це ступінь коливання обмінного курсу однієї валюти по відношенню до іншої валюти.  Висока волатильність на валютних ринках може створювати можливості для трейдерів отримувати прибутки, але вона також створює ризики для бізнесу та інвесторів. Ефективні стратегії управління ризиками, такі як хеджування та диверсифікація, можуть допомогти пом'якшити вплив волатильності валют.
 6. Волатильність прибутку (Earnings Volatility) - це означає ступінь коливання прибутків компанії протягом певного періоду. Компанії з високою волатильністю прибутків вважаються більш ризикованими, оскільки їхні прибутки менш передбачувані.

Як волатильність впливає на інвестиції

Волатильність може впливати на інвестиції кількома способами, а саме:

 1. Ризик: вища волатильність означає вищий ризик. Високо волатильний інструмент може призвести до великих і раптових втрат або прибутків.
 2. Прибутковість: Вища волатильність може запропонувати потенціал для більшої прибутковості, але це також означає, що інвестиції несуть більший ризик.
 3. Диверсифікація: Диверсифікація - це стратегія, яка використовується для управління ризиком шляхом інвестування в різні типи фінансових інструментів. Диверсифікуючи портфель, інвестор може зменшити вплив волатильності на загальну прибутковість.

Передбачувана та історична волатильність

Передбачувана та історична волатильність - це два різних типи показників, що використовуються для оцінки рівня волатильності на фінансових ринках.

Історична волатильність              
Історична волатильність (Historical volatility) - це показник фактичних цінових коливань цінного паперу або індексу за певний період часу. Розраховується за допомогою стандартного відхилення цінових коливань цінного паперу за певний період часу. Стандартне відхилення - це статистичний показник, який розраховує середню відстань кожної точки даних від середнього значення. 

Однією з формул для розрахунку історичної волатильності є стандартне відхилення логарифмічної прибутковості активу за певний період часу, який зазвичай вимірюється в днях або тижнях. Формулу можна записати як:

HV = √(n * Σ(ln(Pi/Pi-1))^2)/(n-1)

Де:             
HV - історична волатильність             
n - кількість періодів, що розглядаються             
Σ - сума логарифмічних прибутковостей             
Pi - ціна активу в момент часу i             
Pi-1 - ціна активу в момент часу i-1

Формула розраховує середнє відхилення ціни активу від його середньої ціни за певний період часу. Вище значення HV вказує на більшу мінливість ціни активу, а отже, на більший потенціал ризику або винагороди.

Передбачувана волатильність             
Передбачувана волатильність (Implied volatility) - це міра очікуваної майбутньої волатильності цінного паперу або індексу, що випливає з ринкової ціни опціонів. Опціони (Options) - це фінансові інструменти, які дають власнику право, але не зобов'язання, купити або продати цінні папери за заздалегідь визначеною ціною і в заздалегідь визначений час. На ціну опціону впливають різні фактори, в тому числі ціна базового активу, час до закінчення терміну дії та передбачувана волатильність.

Формула Блека-Шоулза зазвичай використовується для розрахунку передбачуваної волатильності:

C = SN(d1) - Xe^(-r*t)*N(d2)

Де:             
C - ціна опціону колл (call option price)             
S - ціна споту (spot price) базового активу             
X - ціна виконання (option strike price)              
r - безризикова процентна ставка             
t - час до закінчення (time to expiration) опціону             
N() - кумулятивний стандартний нормальний розподіл             
d1 = (ln(S/K) + (r + σ^2/2)t) / (σ√t)             
d2 = d1 - σ√t

d1 та d2 - це змінні, що використовуються в моделі ціноутворення опціонів Блека-Шоулза.             
Де:             
S - ціна акції (stock price)             
K - ціна виконання (strike price)             
r - безризикова процентна ставка             
σ - волатильність             
t - час до експірації

З першого погляду, все може виглядати дуже складно, але давайте розберемо приклад, як розрахувати передбачувану волатильність (σ) за допомогою моделі Блека-Шоулза:

Припустимо, що у нас є опціон "call" на акцію з ціною виконання 100$, терміном дії 6 місяців і поточною ціною акції 110$. Безризикова ставка становить 2%, а ціна опціону - $12,50. Використовуємо формулу Блека-Шоулза: C = SN(d1) - Xe^(-r*t)*N(d2). Нам відомі значення C, S, X, r і t, і ми хочемо знайти σ.

Для цього ми можемо використати чисельний метод, наприклад, метод Ньютона-Рафсона. Ми починаємо з початкового припущення для σ, а потім робимо ітерації до тих пір, поки не знайдемо значення, яке зробить розраховану ціну опціону (C) рівною фактичній ціні опціону.

Наприклад, ми можемо почати з початкового припущення 0,2 для σ. Підставивши це значення у формулу Блека-Шоулза, ми отримаємо розрахункову ціну опціону $12,16, що є нижчою за фактичну ціну опціону $12,50. Отже, нам потрібно збільшити σ і спробувати ще раз.

Тоді ми можемо спробувати значення 0,3 для σ, що дасть розрахункову ціну опціону $12,87, яка є вищою за фактичну ціну. Отже, нам потрібно зменшити σ і спробувати ще раз.

Ми можемо продовжувати цей процес ітерацій до тих пір, поки не знайдемо таку волатильність, при якій розрахункова ціна опціону буде дорівнювати фактичній ціні. У цьому прикладі, після кількох ітерацій, ми можемо виявити, що передбачувана волатильність становить близько 0,25. Це означатиме, що ринок очікує, що акція буде більш волатильною, ніж передбачалося спочатку.

Важливо відзначити, що історична і передбачувана волатильність не завжди збігаються. Насправді, вони часто можуть суттєво відрізнятися. Наприклад, якщо актив мав низьку волатильність в минулому, але ринок очікує від нього високої волатильності в майбутньому, то передбачувана волатильність може бути вищою, ніж історична волатильність. Аналогічно, якщо актив зазнав високої волатильності в минулому, але ринок очікує, що він зазнає меншої волатильності в майбутньому, то передбачувана волатильність може бути нижчою, ніж історична волатильність.

Таким чином, історична та передбачувана волатильність є двома важливими показниками волатильності на фінансових ринках. В той час як історична волатильність - це показник минулих цінових змін, передбачувана волатильність - це прогнозний показник, який відображає очікування ринку щодо майбутніх цінових змін. Обидва показники можуть бути корисними при оцінці ризику інвестицій та розробці торгових стратегій.

Управління ризиками та переваги волатильності

Волатильність може створювати як ризик, так і давати можливість для інвесторів.             
Ось деякі переваги волатильності, якими можуть скористатися інвестори:

 1. Більша прибутковість: Волатильність створює можливості для отримання більшого прибутку.  На ринку з низькою волатильністю ціни на активи, як правило, більш стабільні і коливаються у вужчому діапазоні. На ринку з високою волатильністю ціни на активи можуть сильно коливатися за короткий проміжок часу. Це створює можливості для інвесторів купувати активи за низькими цінами і продавати їх, коли ціни зростають.
 2. Диверсифікація: Волатильність є ознакою активного ринку з багатьма можливостями для диверсифікації. Інвестуючи в різноманітні активи, інвестори можуть розподілити свої ризики і зменшити вплив волатильності на свій портфель.
 3. Хеджування: висока волатильність часто є причиною того, що інвестори обирають стратегії хеджування, такі як опціонні контракти або ф'ючерсні контракти, для управління ризиками, пов'язаними з їхніми інвестиціями.
 4. Довгострокове зростання: Волатильність може допомогти інвесторам досягти довгострокового зростання. Утримуючи інвестиції в періоди високої волатильності, інвестори можуть отримати вигоду від довгострокової тенденції  зростання ринку.

Незважаючи на потенційні переваги волатильності, важливо керувати ризиками, пов'язаними з нею. Ось кілька способів, як це зробити:

 1. Диверсифікуйте: як згадувалося раніше, диверсифікація є ключовим фактором для зменшення впливу волатильності на портфель.
 2. Майте план: Надійний інвестиційний план може допомогти інвесторам залишатися зосередженими на своїх цілях і приймати обґрунтовані рішення в періоди волатильності.
 3. Будьте в курсі подій: Обізнаність у ринкових новинах і тенденціях може допомогти інвесторам приймати обґрунтовані рішення та уникати імпульсивних реакцій на волатильність ринку.
 4. Використовуйте Stop-loss ордери: Ордери Stop-loss використовуються для обмеження потенційних збитків шляхом автоматичного продажу інструменту, якщо його ціна падає нижче певного заданого рівня.              

  Можна використовувати Stop-market або Stop-limit ордери.             
  Stop-market - це Stop-loss ордер, який спрацьовує, коли ціна досягає заданої ціни  Stop. Відправляється маркет ордер і торгова позиція закривається по ринку.             
  Але бажаніше використовувати Stop-limit ордери. На відміну від Stop-market, у Stop-limit ордера задається ціна Stop та ціна Limit.             
  Stop-limit - це Stop-loss ордер, який спрацьовує, коли ціна досягає заданої ціни  Stop. Але, після досягнення заданої ціни Stop відправляється лімітний ордер. Таким чином, торгова позиція буде закрита по ціни не гірший, ніж задана ціна Limit.             

  Компанія Fondexx надає такі торгові платформи як Sterling Pro та Takion, в яких доступні Stop-limit ордера. 

Висновок

Отже, волатильність є невід'ємною частиною будь-якої інвестиційної стратегії, а розуміння її різних типів і наслідків має вирішальне значення для досягнення успіху на ринку. Хоча волатильність може бути непередбачуваною і призводити до втрат, вона також відкриває можливості для отримання значних прибутків. Використовуючи методи управління ризиками, такі як диверсифікація, хеджування та Stop-loss ордери, інвестори можуть мінімізувати потенційні збитки, користуючись при цьому перевагами волатильності. Маючи правильні знання та підхід, інвестори можуть орієнтуватися у періоди злету і падіння ринку та досягти своїх фінансових цілей.