diversifications

Що таке диверсифікація?

Мінімізація ризику та максимізація прибутку в торгівлі може бути досягнута за допомогою диверсифікації, панове!
31 Березня 2023

Диверсифікація - це важлива концепція в торгівлі, яка передбачає розподіл ваших інвестицій між різними активами для мінімізації ризику або максимізації прибутку. У цій статті ми розглянемо основи диверсифікації, її переваги та стратегії, які допоможуть вам створити диверсифікований портфель, здатний протистояти волатильності ринку і приносити стабільний прибуток. 

 

Що таке диверсифікація?

Диверсифікація - це метод, який інвестори використовують для управління ризиком, розподіляючи свої інвестиції між різними активами або класами активів. Ідея диверсифікації полягає в тому, що інвестуючи в різноманітні активи, інвестори можуть зменшити загальний ризик свого портфеля.

Загалом, диверсифікація має два види: горизонтальна та вертикальна. Горизонтальна диверсифікація передбачає інвестування в різноманітні активи в межах одного класу активів. Наприклад, інвестор може диверсифікувати свій портфель акцій, інвестуючи в акції різних галузей чи секторів. Вертикальна диверсифікація передбачає інвестування в активи різних класів активів. Наприклад, інвестор може диверсифікувати свій портфель, інвестуючи в акції, облігації та нерухомість.

Диверсифікація важлива, тому що вона допомагає інвесторам зменшити ризик їхнього портфеля. Якщо всі гроші інвестора вкладені в одну акцію або клас активів, він наражається на ризик, притаманний саме цій інвестиції. Диверсифікація фінансових вкладень допомагає інвестору зменшити ризик від однієї інвестиції та розподілити його між різними активами або класами активів.

У наступних розділах ми розглянемо різні типи диверсифікації більш детально і наведемо приклади того, як інвестори можуть використовувати диверсифікацію для управління ризиком і підвищення прибутковості своїх інвестицій. 

Переваги диверсифікації

Диверсифікація - одна з найефективніших стратегій інвестування, яка пропонує інвесторам численні переваги. Ось деякі з ключових переваг диверсифікації:

 1. Зменшує ризик: диверсифікація допомагає зменшити загальний ризик у портфелі, розподіляючи інвестиції між різними класами активів, секторами та регіонами. Диверсифікуючи свої інвестиції, ви можете зменшити вплив будь-якої однієї інвестиції на ваш портфель. Наприклад, якщо ви вклали всі свої гроші в одну компанію, і ця компанія зазнає значних збитків, це вплине на всі ваші інвестиції. Однак, якщо ви диверсифікували свої інвестиції між кількома компаніями, секторами та регіонами, втрата однієї інвестиції не матиме значного впливу на ваш загальний портфель.
 2. Підвищує прибутковість: Диверсифікація може допомогти збільшити дохідність, інвестуючи в поєднання класів активів, які, як очікується, будуть добре працювати в різних ринкових умовах. Наприклад, коли ціни на акції зростають, облігації можуть бути менш ефективними, але коли ціни на акції падають, облігації можуть забезпечити стабільність і принести дохід. Інвестуючи в диверсифікований портфель, ви можете скористатися перевагами різних класів активів і підвищити загальну прибутковість.
 3. Допомагає досягти довгострокових фінансових цілей: Диверсифікація допомагає інвесторам досягти своїх довгострокових фінансових цілей, забезпечуючи збалансований і стабільний портфель. Інвестуючи в диверсифікований портфель, ви можете зменшити ризик втрати грошей і збільшити шанси на досягнення своїх довгострокових фінансових цілей.
 4. Забезпечує душевний спокій: Диверсифікація забезпечує інвесторам душевний спокій, оскільки знижує ризик втрати грошей в одній інвестиції. Добре диверсифікований портфель може забезпечити стабільність під час ринкових коливань і допомагає інвесторам залишатися спокійними і зосередженими в часи невизначеності.

Таким чином, диверсифікація є важливою стратегією для інвесторів, які хочуть зменшити ризик, збільшити прибуток, досягти своїх довгострокових фінансових цілей і отримати душевний спокій. Диверсифікуючи свої інвестиції, ви можете створити збалансований і стабільний портфель. 

Диверсифікація портфеля цінних паперів

Для початку, необхідно розібрати таке поняття, як диверсифікація ризиків. Диверсифікація ризиків - це процес розширення портфеля за рахунок активів, які не корелюють між собою, щоб зменшити ризик того, що один актив або клас активів негативно вплине на загальний портфель. 

Якщо працювати в рамках одного портфеля, то можна використовувати таке поняття як  диверсифікований ризик. Диверсифікований ризик - це стратегія управління ризиками, яка передбачає розподіл інвестиційного портфеля між різними активами або інвестиціями для зменшення загального ризику.

Однією із важливих стратегій для інвестора, також є диверсифікація валютного портфеля.   Стратегія передбачає розподіл інвестицій між різними валютами, як правило, валютами основних країн, щоб уникнути прив'язки всіх інвестицій до однієї валюти. Це може допомогти зменшити ризик валютних коливань та економічної нестабільності в будь-якій країні.

Приклад інвестиційного портфеля BlackRock TCP Capital:

 

Розглянемо п'ять способів, як диверсифікувати свій портфель:

 1. Інвестуйте в різні класи активів: Диверсифікуйте свій портфель, інвестуючи в різні класи активів, такі як акції, облігації, нерухомість та сировинні товари (наприклад запас консерв та два десятка мішків картоплі, дійсно могли б допомогти заощадити, а отже заробити, на інфляції в Україні підчас війни :) ). Це може допомогти зменшити ризик і підвищити прибутковість.
 2. Інвестуйте в різні галузі: Диверсифікуйте свій портфель, інвестуючи в різні галузі, такі як охорона здоров'я, технології, енергетика та споживчі товари. Це може допомогти зменшити ризики, характерні для конкретного сектору, і підвищити прибутковість.
 3. Інвестуйте в різні регіони: алокація капіталу також може бути використана для диверсифікації вашого портфеля між різними регіонами. Наприклад, ви можете вкласти частину свого капіталу в Європу, іншу частину - в Азію, а третю - в Америку.
 4. Використовуйте взаємні фонди та ETF: Пайові інвестиційні фонди та ETF (біржові фонди) можуть забезпечити миттєву диверсифікацію, інвестуючи в кошик різних активів. Для початківців це може бути простим способом диверсифікувати свій портфель.
 5. Регулярно змінюйте баланс свого портфеля: Підтримуйте свій портфель збалансованим, регулярно змінюючи його баланс, щоб переконатися, що ваші інвестиції відповідають вашим фінансовим цілям та ризикам. Це допоможе зберегти диверсифікований портфель і підвищити прибутковість у довгостроковій перспективі.

Тепер ми знаємо, що диверсифікація портфеля цінних паперів забезпечується шляхом інвестування в різні класи активів, галузі, регіони. Завдяки поєднанню різних інвестицій портфель є менш вразливим до ризиків будь-якого одного класу активів, а будь-які втрати в одній сфері можуть бути компенсовані прибутками в іншій. 

Типові помилки, яких слід уникати

Хоча диверсифікація може бути високоефективною інвестиційною стратегією, існують також деякі типові помилки, яких інвесторам слід уникати. Ось деякі з найпоширеніших помилок та способи їх уникнення:

 1. Надмірна диверсифікація: Хоча диверсифікація важлива, надмірна диверсифікація може призвести до посередніх прибутків. Важливо знайти баланс між диверсифікацією та концентрацією, щоб досягти оптимальної прибутковості. 
 2. Брак розуміння: Однією з найбільших помилок інвесторів є інвестування в активи, які вони не до кінця розуміють. Перш ніж інвестувати в певний клас активів або галузь, важливо провести ретельне дослідження і зрозуміти ризики, пов'язані з ними. Наша компанія надає інформацію та консультації про різні типи інвестицій та пов'язані з ними ризики.
 3. Емоційне інвестування: Емоційні інвестиції, такі як купівля або продаж активів на основі страху або жадібності, можуть призвести до неправильних інвестиційних рішень. Важливо дотримуватися добре продуманого інвестиційного плану та уникати прийняття імпульсивних рішень, заснованих на емоціях.
 4. Відсутність регулярного ребалансування: Коли ринок змінюється, розподіл активів у вашому портфелі може змінюватися, що призводить до ненавмисної концентрації або недостатньої ефективності. Важливо регулярно змінювати баланс вашого портфеля, щоб забезпечити його відповідність вашим інвестиційним цілям і толерантності до ризику. Рекомендуємо ознайомитися зі статтею Rebalancing in Action, в якій описані переваги регулярного ребалансування свого портфеля.

Уникаючи цих поширених помилок, інвестори можуть успішно диверсифікувати свої портфелі та досягти своїх довгострокових інвестиційних цілей. 

Стратегії диверсифікації для різних типів інвесторів

Існує кілька типів інвесторів, кожен з яких має різні інвестиційні цілі, рівні толерантності до ризику та інвестиційні горизонти. Регулятори мають свою шкалу класифікації інвесторів (професійні і не професійні, наприклад), проте ми класифікуємо з точки зору біхейвіоризму. Ось кілька стратегій диверсифікації, які можуть працювати для різних типів інвесторів:

 1. Консервативні інвестори: Консервативні інвестори - це ті, хто має низький рівень толерантності до ризику і надає перевагу збереженню капіталу, а не отриманню високих прибутків. Для таких інвесторів диверсифікація має важливе значення для мінімізації ризику. Диверсифікований портфель консервативного інвестора може складатися з активів з низьким рівнем ризику, таких як облігації, та їхні еквіваленти. Також, консервативний портфель може включати інвестиції в нерухомість, альтернативні активи та акції, що виплачують дивіденди.
 2. Помірковані інвестори: Помірковані інвестори готові взяти на себе певний ризик в обмін на вищий дохід. Для таких інвесторів диверсифікований портфель може включати акції та облігації. Для поміркованого інвестора оптимальним співвідношенням може бути 60% акцій і 40% облігацій.
 3. Агресивні інвестори: Агресивні інвестори готові взяти на себе високий рівень ризику в обмін на потенційно вищий дохід. Для таких інвесторів диверсифікований портфель може включати акції, що швидко зростають, та альтернативні інвестиції, такі як нерухомість, сировинні товари або криптовалюта.
 4. Інвестори, орієнтовані на дохід: Інвестори, орієнтовані на дохід, ставлять на перше місце отримання доходу від своїх інвестицій. Диверсифікований портфель інвестора, орієнтованого на дохід, може включати акції, що виплачують дивіденди, облігації та інвестиційні фонди нерухомості (REIT).
 5. Вікові інвестори: Вікові інвестори диверсифікують свої портфелі відповідно до свого віку та інвестиційного горизонту. Молодші інвестори з довгим інвестиційним горизонтом можуть мати більш агресивне поєднання інвестицій, тоді як вікові інвестори можуть надавати перевагу збереженню капіталу, а не прибутковості.

Важливо зазначити, що ці стратегії не є взаємовиключними, і інвестори можуть комбінувати різні стратегії відповідно до своїх індивідуальних потреб та уподобань. Головне - забезпечити диверсифікацію портфеля між різними класами активів та галузями економіки, щоб мінімізувати ризик і максимізувати дохідність. 

Висновок

На закінчення слід зазначити, що диверсифікація є найважливішим аспектом інвестування, який може допомогти знизити ризик і максимізувати прибутковість. Розподіляючи інвестиції за різними класами активів, галузями та географічними регіонами, інвестори можуть зменшити свою вразливість до волатильності ринку та уникнути значних втрат. Ба більше, стратегії диверсифікації можуть варіюватися залежно від толерантності інвестора до ризику, його інвестиційних цілей і часового горизонту. Важливо проводити ретельні дослідження і звертатися за порадою до професіоналів, щоб створити диверсифікований інвестиційний портфель, що відповідає вашій унікальній фінансовій ситуації. Або вкласти кошти в наш інвестиційний фонд, якщо у вас немає часу торгувати акціями або складати портфель самостійно. Компанія Fondexx надає таку можливість.

Пам'ятайте, що ключ до успішного інвестування полягає не тільки у створенні портфеля з різним набором інвестицій, а й у регулярному моніторингу та ребалансуванні портфеля для підтримання оптимального рівня диверсифікації.