nyse option trading

Що таке опціон?

Що таке опціон? Визначення та основні аспекти опціонного трейдингу
2 Жовтня 2023

У світі фінансів існує багато видів фінансових інструментів, доступних для інвесторів, включаючи акції, облігації, взаємні фонди, ETF фонди, ф'ючерсні та опціонні контракти. Кожен тип фінансового інструменту має свої унікальні характеристики, переваги та недоліки. У цій статті ми досліджуємо світ торгівлі опціонами, зокрема, що таке опціони, які види біржових контрактів існують, види біржових угод та їх характеристики, а також переваги та ризики торгівлі опціонами. Ми також розглянемо, як визначаються ціни на опціони та їхня вартість.          

Біржовий опціонний контракт - це популярний інструмент торгівлі похідними фінансовими інструментами. У цій статті ми досліджуємо світ торгівлі опціонами, зокрема, що таке опціони, які типи опціонів існують та переваги торгівлі опціонами. Ми також розглянемо ризики та вигоди торгівлі опціонами, а також надамо огляд того, як визначаються ціни на опціони та їхня вартість.          

         
 

Визначення опціонів

Опціони - це фінансові контракти, які дають власнику право, але не зобов'язання, купити або продати базовий актив (наприклад, акцію, індекс або ETF) за заздалегідь визначеною ціною (“strike price” - ціна виконання) протягом певного періоду часу (“expiration date” - дата експірації). Опціони можна купувати і продавати на різних біржах, включаючи Чиказьку фондову біржу (CBOE), Нью-Йоркські фондові біржі (NYSE) та NASDAQ.          

Загалом, розуміння основ торгівлі опціонами на американському фондовому ринку має вирішальне значення для інвесторів, які хочуть скористатися потенційними можливостями, що надає цей фінансовий інструмент.          
 

Класифікація та основні види опціонів

Опціони бувають різних типів, і кожен з них має свої специфічні характеристики, які роблять його придатним для різних торгових стратегій.

Існує два основних типи опціонів: call опціони та put опціони:

 • Власник опціону "call" має право купити базовий актив за ціною виконання. По суті, власник має опціон на купівлю. Це корисно, коли очікується, що ціна активу зросте в майбутньому.
 • Власник опціону "put" має право продати базовий актив за ціною виконання. Корисно мати опціон на продаж, коли власник очікується, що ціна активу знизиться в майбутньому.

Опціони також можна класифікувати за терміном дії:

 • Європейські опціони можуть бути виконані лише на дату закінчення терміну дії.
 • Американські опціони можуть бути виконані в будь-який час до або в день закінчення терміну дії.

Торгуючи опціонами, інвестори можуть займати довгу (Long) або коротку (Short) позицію:

 • Довга опціонна позиція (Long option position) - це угода, коли трейдер купує опціон call або put. Long позиція дає трейдеру право купити або продати базовий актив за ціною виконання до дати експірації. Трейдер може отримати прибуток від зростання ціни базового активу за допомогою довгої позиції call опціону або від падіння ціни базового активу за допомогою довгої позиції put-опціону.
 • Коротка опціонна позиція (Short option position) - це коли трейдер продає опціон call або put. Коротка опціонна позиція зобов'язує трейдера купити або продати базовий актив за ціною виконання, якщо опціон буде реалізований. Трейдер може отримати вигоду від зниження ціни базового активу за допомогою Short позиції call опціона або від підвищення ціни базового активу за допомогою короткої позиції put опціона. Однак, короткі опціонні позиції несуть більший ризик і вимагають більше досвіду і знань, ніж довгі опціонні позиції.   

У торгівлі опціонами часто використовуються терміни ATM, OTM та ITM, які описують зв'язок між ціною виконання опціону та поточною ціною базового активу. Ось що означає кожен з цих термінів:

 • ATM (At-The-Money): Опціон вважається ATM, коли ціна виконання дорівнює або дуже близька до поточної ринкової ціни базового активу. У цьому випадку опціон не має внутрішньої вартості, і його вартість в основному походить від його часової вартості. Трейдери можуть розглядати опціони ATM, коли вони очікують, що ціна базового активу залишатиметься відносно стабільною.
 • ОТМ (Out-of-The-Money): Опціон класифікується як ОТМ, коли ціна виконання опціону вища (для опціонів call) або нижча (для опціонів put), ніж поточна ринкова ціна базового активу. У цій ситуації опціон не має внутрішньої вартості, оскільки його виконання не призведе до отримання прибутку. Опціони OTM, як правило, дешевші порівняно з опціонами ITM і часто використовуються трейдерами, які спекулюють на русі цін або хочуть обмежити свій ризик.
 • ITM (In-The-Money): Опціон вважається ITM, коли ціна виконання нижча (для опціонів call) або вища (для опціонів call), ніж поточна ринкова ціна базового активу. Опціони ITM мають внутрішню вартість, оскільки їх можна негайно реалізувати для отримання прибутку. Розмір внутрішньої вартості залежить від того, наскільки опціон є ITM. Трейдерів можуть зацікавити ITM-опціони, коли вони очікують значного руху ціни на базовий актив.

Також, існують позабіржові опціони, відомі як "over-the-counter" (OTC) опціони, - це вид фінансових опціонів, що торгуються на ринку поза біржею, а не на офіційній біржі.           

OTC опціони є результатом приватної угоди між покупцем і продавцем. Strike price (ціна виконання) та expiration date (дата експірації) OTC опціонів не мають стандартізованих параметрів, що дозволяє учасникам визначати свої власні умови.          

Ці терміни допомагають трейдерам класифікувати опціони на основі їхнього зв'язку з ціною базового активу та визначати їхню вартість і потенційну прибутковість. Трейдерам опціонів важливо розуміти ці поняття, щоб приймати обґрунтовані рішення при торгівлі опціонами.          
 

Перевага торгівлі опціонами над акціями       

Торгівля опціонами має переваги перед акціями:

 1. Ефективне використання капіталу: Торгівля опціонами дозволяє трейдерам ефективно використовувати свій капітал, контролюючи більші позиції при відносно менших інвестиціях, що відкриває потенційні можливості для збільшення прибутку.
 2. Обмежений ризик: однією з ключових переваг торгівлі опціонами є можливість визначити максимальний потенційний збиток. Трейдери знають розмір сплаченої наперед премії, що забезпечує чіткий та обмежений профіль ризику.
 3. Гнучкість: Опціони пропонують широкий спектр стратегій, які можна адаптувати до конкретних цілей. Трейдери можуть використовувати опціони для спекуляцій, отримання доходу та управління ризиками, забезпечуючи більшу гнучкість у своєму торговому підході.
 4. Диверсифікація: Опціони дають можливість диверсифікувати інвестиційні портфелі. Трейдери можуть отримати доступ до різних класів активів і ринків, розподіляючи ризик і отримуючи потенційну вигоду від різних ринкових рухів.
 5. Потенціал прибутку в будь-якому напрямку ринку: На відміну від традиційної торгівлі акціями, опціони дозволяють трейдерам отримувати прибуток як на зростаючих, так і на падаючих ринках. Впроваджуючи різні опціонні стратегії, трейдери можуть отримати вигоду з волатильності ринку та руху ринку в будь-якому напрямку.
 6. Управління ризиками: Опціони можуть слугувати ефективним інструментом управління ризиками. Трейдери можуть використовувати опціони для хеджування своїх позицій, захищаючись від несприятливого руху цін, або для фіксації прибутку, встановлюючи заздалегідь визначені точки виходу.

Важливо відзначити, що торгівля опціонами пов'язана з ризиками і вимагає глибокого розуміння опціонних стратегій, динаміки ринку і методів управління ризиками. Трейдерам завжди слід проводити ретельні дослідження, звертатися за професійною порадою, якщо це необхідно, і ретельно оцінювати свою толерантність до ризику, перш ніж розпочинати торгівлю опціонами.          
 

Торгівля опціонами на фондовому ринку США

Торгівля опціонами на американському фондовому ринку може бути прибутковою інвестиційною стратегією для тих, хто готовий взяти на себе підвищений ризик. Ринок опціонів надає інвесторам можливість купувати або продавати акції за заздалегідь визначеною ціною, надаючи їм більшу гнучкість і контроль над своїми інвестиціями. Однак, з більшою винагородою приходять і більші ризики.

Торгуючи опціони, можна втратити більше грошей, ніж початкові інвестиції. Купуючи опціони, вам потрібно сплатити лише невелику премію, але вони потенційно можуть втратити всі свої інвестиції, якщо термін дії опціону закінчиться без грошей (OTM "out of the money"). Аналогічно, продаючи опціони, ви можете отримати премію авансом, але їм може знадобитися купити базові акції за вищою ціною, якщо опціон на придбання акцій буде виконано.          

Опціонна премія - це ціна, яку інвестор платить за придбання опціонного контракту. Вона являє собою вартість придбання прав, пов'язаних з опціоном. Премія опціону визначається різними факторами, включаючи ціну базового активу, волатильність, час до закінчення терміну дії, процентні ставки та ринкові умови.          
Наприклад, якщо інвестор хоче купити опціон "call" на акції, він має сплатити певну суму як премію продавцю опціону. Премія, як правило, котирується з розрахунку на одну акцію, тому загальна вартість буде дорівнювати премії, помноженій на кількість акцій, на які поширюється дія опціонного контракту.          
Премія слугує компенсацією для продавця опціону, який бере на себе ризик, пов'язаний з наданням опціону. Вона також є ключовим фактором у визначенні потенційної прибутковості опціонної торгівлі як для покупця, так і для продавця.          

Розглянемо приклад торгівлі опціонами:          
Припустимо, трейдер купує опціон call (опціон покупця) на акції компанії XYZ з ціною виконання $50. Він платить за опціон премію в розмірі $2 за акцію, а термін дії опціону закінчується через місяць. На момент купівлі акції компанії XYZ торгуються за ціною $45 за акцію.          
Якщо опціон закінчується без грошей (Out-of-The-Money), на дату закінчення опціону ціна акцій компанії XYZ все ще нижча за ціну виконання опціону в $50. У цьому випадку опціон вважається недійсним, і опціон інвестора втрачає свою вартість. Інвестор втрачає всю сплачену премію в розмірі $2 за акцію, що призводить до повної втрати його інвестицій.          
У цьому прикладі, незважаючи на те, що інвестор сплатив лише невелику премію, він може втратити всі свої інвестиції, якщо термін дії опціону закінчиться без грошей. Це підкреслює важливість ретельного аналізу та управління ризиками при торгівлі опціонами.          

Щоб мінімізувати ризики торгівлі опціонами, інвестори можуть використовувати різні стратегії, такі як купівля захисних путів (Protective Put), продаж покритих коллів (Covered Call) і використання ордерів Stop-loss. Важливо також досконало розуміти базові акції та ринкові умови, перш ніж укладати будь-які опціонні угоди.          

Загалом, торгівля опціонами на американському фондовому ринку може бути високоризиковою та високоприбутковою інвестиційною стратегією. Інвестори повинні ретельно зважувати потенційну вигоду та потенційні ризики і мати чітке уявлення про базові акції та ринкові умови.          
 

Ціноутворення та оцінка акційних опціонів

Точне ціноутворення та оцінка опціонів має важливе значення в торгівлі опціонами. У визначенні справедливої ціни опціону та оцінці пов'язаних з ним ризиків беруть участь різні фактори та показники. Один з важливих наборів метрик ризику відомий як "греки" (The Greeks), які дають уявлення про чутливість опціону до різних факторів. 

Давайте розглянемо наступні  ключові поняття, які допоможуть зрозуміти сутність опціонів:          
Delta - вимірює зміну ціни опціону відносно зміни ціни базового активу. Вона вказує на чутливість опціону до руху базового активу.          
Gamma - вимірює швидкість зміни дельти опціону. Допомагає оцінити чутливість опціону до зміни ціни базового активу.          
Theta - відображає часовий розпад опціону. Він вимірює швидкість, з якою вартість опціону зменшується з плином часу, відображаючи вплив часу на ціну опціону.          
Vega - вимірює чутливість ціни опціону до змін у передбачуваній волатильності. Він показує, наскільки може змінитися вартість опціону при зміні очікуваної волатильності базового активу.          
Rho - вимірює чутливість ціни опціону до змін процентних ставок. Він оцінює, як на вартість опціону можуть вплинути зміни в рівнях процентних ставок.          

Розуміння та аналіз цих показників ризику може допомогти трейдерам приймати обґрунтовані рішення щодо ціноутворення опціонів, стратегій хеджування та управління ризиками. Модель Блека-Шоулза, широко використовувана математична формула, враховує ці фактори і показники для розрахунку справедливої ціни опціонів. Беручи до уваги ціну акції, ціну виконання, дату закінчення, волатильність опціонів і показники ризику, трейдери можуть оцінити вартість опціону і потенційні ризики.          

Формула моделі Блека-Шоулза:          
C=S*N(d1) - X*e^(-r*t)*N(d2)          
Де          
C - справедлива вартість або ціна опціону "call"          
S - поточна ціна акції          
N(d1) - кумулятивна стандартна нормальна функція розподілу змінної d1          
X - ціна виконання опціону          
e - основа натурального логарифма          
r - безризикова процентна ставка          
t - час до закінчення терміну дії опціону          
N(d2) - кумулятивна стандартна нормальна функція розподілу змінної d2.          

Змінні d1 та d2 обчислюються наступним чином:          
d1=(ln(S/X)+(r+(σ^2/2))*t)/(σ*sqrt(t))          
d2=d1-σ*sqrt(t)

Де          
ln - натуральний логарифм          
σ - волатильність базового активу          

На ціноутворення опціонів також можуть впливати ринкові фактори, такі як процентні ставки, попит і пропозиція та загальні ринкові настрої. Крім того, зміни в ціні базового активу можуть вплинути на вартість опціону.          

Оцінка - це процес визначення внутрішньої вартості опціону. Внутрішня вартість опціону - це різниця між ціною виконання опціону і поточною ринковою ціною базового активу. Якщо опціон "в грошах" (In-The-Money), тобто внутрішня вартість опціону позитивна, він матиме вищу вартість, ніж якщо він "не в грошах" (Out-of-The-Money).          

Крім внутрішньої вартості, опціони також мають часову вартість. Часова вартість - це сума грошей, яку власник опціону готовий заплатити за можливість того, що опціон збільшиться в ціні до дати закінчення терміну його дії. Чим ближче до закінчення терміну дії опціону, тим менша його вартість у часі.          

Ціноутворення та оцінка опціонів є важливими поняттями для розуміння як покупцями, так і продавцями опціонів. Точне визначення ціни опціону може допомогти трейдерам приймати обґрунтовані рішення про те, коли купувати або продавати опціони, в той час як розуміння внутрішньої та часової вартості опціону може допомогти трейдерам визначити потенційну прибутковість торгівлі.       
 

Стратегії торгівлі опціонами

При торгівлі опціонами існує безліч стратегій, які можна використовувати для досягнення різних цілей, управління ризиками та оптимізації прибутку. Нижче наведено кілька найпоширеніших стратегій торгівлі опціонами:

 1. Покритий колл (Covered Call) - ця стратегія передбачає продаж опціону “call” на акції, якими ви вже володієте. Ідея полягає в тому, що ви отримуєте премію за продаж опціону, і якщо ціна акції залишається нижчою за ціну виконання опціону, ви зберігаєте премію та акції. Якщо ціна акцій підніметься вище ціни виконання, вас можуть зобов'язати продати акції за ціною виконання, але ви все одно збережете премію.
 2. Захисний пут (Protective Put) - стратегія передбачає купівлю опціону "put" на акції, якими ви володієте. Опціон "put" дає вам право продати акції за певною ціною (ціною виконання), що може захистити вас від падіння ціни акцій. Якщо ціна акцій все ж впаде, опціон "put" може компенсувати втрати на акціях.
 3. Довгий страддл (Long Straddle) - стратегія передбачає одночасну купівлю опціону “call” і опціону “put” з однаковою ціною виконання і терміном дії. Ідея полягає в тому, щоб отримати прибуток від значного руху ціни акції в будь-якому напрямку. Якщо ціна на акції зростає, прибуток може принести опціон “call”, а якщо падає - опціон “put”.
 4. Довге удушення (Long Strangle) - ця стратегія схожа на Long Straddle, але опціон “call” і опціон “put” мають різні ціни виконання. Ідея полягає в тому, щоб отримати прибуток від значного руху ціни акцій, але з більш широким діапазоном можливих результатів.
 5. Залізний кондор (Iron Condor) - стратегія передбачає продаж як опціону “call”, так і опціону “put” з вищою ціною виконання і купівлю як опціону  “call”, так і опціону “put” з нижчою ціною виконання, з однаковою датою закінчення терміну дії. Ця стратегія спрямована на отримання прибутку від ціни акцій, яка залишається в межах певного діапазону.

Важливо зазначити, що кожна стратегія має свої ризики та переваги, і дуже важливо розуміти їх перед початком торгівлі. Також важливо мати чітке уявлення про свої цілі і толерантність до ризику перед вибором стратегії.          

Крім того, трейдери можуть використовувати комбінацію стратегій для досягнення бажаних результатів. Наприклад, інвестор може використовувати стратегію покритого коллу для отримання доходу від акцій, якими він володіє, і використовувати захисний пут для хеджування від потенційних втрат.          

Загалом, торгівля опціонами може бути потужним інструментом для управління ризиками та максимізації прибутку, але вона вимагає знань, досвіду та чіткого розуміння ризиків, пов'язаних з нею.          
 

Ризики та переваги торгівлі опціонами

Торгівля опціонами пропонує потенціал для отримання значних прибутків, але вона також пов'язана зі значними ризиками. Розуміння цих ризиків і переваг є критично важливим для тих, хто розглядає можливість торгівлі опціонами.          

Переваги від торгівлі опціонами          
Однією з ключових переваг торгівлі опціонами є потенціал привабливого прибутку. Опціони надають трейдерам можливість отримувати прибуток від зміни цін на базовий актив без необхідності значних капіталовкладень. Це дозволяє трейдерам брати участь у ринку і отримувати прибуток навіть без використання кредитного плеча або надмірного ризику.

Ще однією перевагою торгівлі опціонами є гнучкість, яку вона пропонує. Опціони можна використовувати для широкого спектру торгових стратегій, включаючи спекуляції, хеджування. Опціони також можна використовувати, щоб скористатися перевагами різних ринкових умов, включаючи бичачі, ведмежі та нейтральні ринки.          

Ризики торгівлі опціонами          
Хоча потенційна вигода від торгівлі опціонами є значною, важливо знати про пов'язані з нею ризики. Одним з основних ризиків торгівлі опціонами є потенційні збитки. Без належного управління ризиками та розуміння ринку, трейдери можуть зазнати значних збитків, які перевищують їхні початкові інвестиції.

Крім того, торгівля опціонами може бути складною і вимагає хорошого розуміння різних факторів, таких як ціноутворення опціонів, волатильність, а також греки (The Greeks). Відсутність знань або досвіду в цих сферах може призвести до прийняття неправильних рішень і підвищеного ризику.

Трейдерам важливо ретельно оцінити свою толерантність до ризику, отримати інформацію про опціони і розробити продуманий торговий план, перш ніж почати торгувати опціонами.          
 

Висновок

Опціони - це універсальний і потужний фінансовий інструмент, який може допомогти інвесторам управляти своїми ризиками і максимізувати свої прибутки.           

Важливо пам'ятати, що хоча опціони можуть забезпечити значні фінансові вигоди, вони також несуть значні ризики.  Перш ніж почати торгувати опціонами, обов'язково проведіть дослідження і проконсультуйтеся з фінансовим консультантом або брокером. Компанія Fondexx із задоволенням надасть вам таку консультацію.        

Розробіть торговий план, який відповідає вашим інвестиційним цілям і толерантності до ризику. Потренуйтеся на віртуальному торговому демо-рахунку, щоб отримати досвід і протестувати свої стратегії, не ризикуючи реальними грошима. Fondexx надає безкоштовні демо-рахунки для торгівлі опціонами. Для цього, достатньо пройти реєстрацію на сайті і відправити запит на отримання демо-рахунку. 

Отже, торгівля опціонами може бути потужним інструментом у вашому інвестиційному арсеналі, але вона вимагає поєднання знань, дисципліни та управління ризиками. При правильному підході ви можете потенційно отримати значні прибутки, мінімізуючи при цьому ризики.